شنبه 3 فروردين 1398
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ارومیه
 • برگزاری کارگاه آموزشی "روش های پیشرفته جست و جو در اینترنت"

 • برگزاری مسابقه کتابخوانی "توتستان"
 • برگزاری سمینار علمی-تخصصی "طراحی و شبیه سازی مدارهای مجتمع با استفاده از نرم افزار HSPICE"
 • برگزاری کارگاه آموزشی "ثبت داخلی و بین المللی ایده و اختراع"
 • بازدید از دستگاه اجرایی "شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربابجان غربی"
 • برگزاری کارگاه آموزشی "مقاله نویسی علمی (ISI-ISC)"
 • چاپ مقاله (علمی-پژوهشی وزارتین) توسط آقای وحید مدانلو، عضو باشگاه واحد ارومیه، باعنوان: استخراج محدوده بهینه پارامتر های فرآیند شکل دهی غلتکی با کمینه سازی کرنش طولی و برگشت فنری با نمودارهای کانتوری در مجله "مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز"
 • چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط آقای میرحامد رضوانی، عضو باشگاه واحد ارومیه، باعنوان: Design of Multi-band Microstrip Antenna for Wireless Communications and ITU Applications در مجله National Academy Science Letters
 • چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط آقایان رزگار حسن زاده و وحید مدانلو عضو باشگاه واحد ارومیه، باعنوان: Finite element simulation analysis of laminated sheets in deep drawing processs using response surface method در مجله The international Journal of Advanced Manufacturing Technology
 • چاپ مقاله (علمی-پژوهشی) توسط آقای مالک احمدی، عضو باشگاه واحد ارومیه، باعنوان: "یادگیری کنترل حرکتی پیش بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشد" در مجله "نشریه رفتار حرکتی"
 • چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط آقای فرهاد مهدیزاده، عضو باشگاه پژوهشگران، باعنوان: Study the role of non-linear resonant cavities in photonic crystal decoder switches در مجله Journal of Modern Optics
 • چاپ مقاله ISI(WOS) دارای IF، توسط آقای فرهاد مهدیزاده، عضو باشگاه واحد ارومیه، باعنوان: Design and Simulation of all optical decoder using nonlinear phCRRs در مجله Optik
 • چاپ مقاله (علمی-پژوهشی) توسط آقای مهرزاد خارستانی، عضو باشگاه واحد ارومیه، باعنوان: "ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تصویرسازی بینایی و حسی-حرکتی در بیماران اسکلروزیس چندگانه" در مجله "پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

 

تاريخ درج خبر:  04/10/1396
تعداد افراد آن لاين: 42   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13610087