پنجشنبه 4 بهمن 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهرضا
  • .بازديد از مرکز بهزيستي شهرستان شهرضا به همراه استادان و اعضاء باشگاه .
  • .بازديد از کارخانه مواد شويندگي گلتاش به همراه اعضاء فعال باشگاه.
  • .معرفي خانم حديث دريکوندي به‌عنوان عضو برتر باشگاه.
  • .عضويت و تمديد عضويت هفت نفر از اعضاء در سه ماه گذشته.
  • .برگزاري مسابقه کتابخواني و اهداء جوايز به نفرات برتر.
  • . برگزاري مسابقه چالش جاذبه (نجات تخم‌مرغ) و اهداء جوايز به گروههاي برتر

تاريخ درج خبر:  29/09/1396
تعداد افراد آن لاين: 35   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13492799