پنجشنبه 4 بهمن 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبیل
 • چاپ مقاله توسط  آقای  اسماعیل عباسپور  با عنوان “Synthesis of 14H-dibenzo[a.j]xanthenes using Co@pyr/APTZCMNPs as a novel heterogeneous nanocatalyst” ، با نمایه ی ISC،
 • در مجله ی “Iranian Journal of Catalysis”.
 • چاپ مقاله توسط  خانم مهرانه اقایی  با عنوان “Synthesis of 14H-dibenzo[a.j]xanthenes using Co@pyr/APTZCMNPs as a novel heterogeneous nanocatalyst” ، با نمایه ی ISC،
 • در مجله ی “Iranian Journal of Catalysis”..
 • چاپ مقاله توسط آقای اکبر واثقی با عنوان " TRANSFER OF HUMAN PROINSULIN GENE INTO CUCUMBER (Cucumis sativus L.) VIA AGROBACTERIUM METHOD"
 • با نمایه Scopusدر مجله " Genetika".
 • چاپ مقاله با عنوان "  Pitting corrosion failure analysis of a wet gas pipeline"  با نمایه ISI(WOS) در مجله " Engineering Failure Analysis".
 • چاپ مقاله توسط خانم مهسا صداقتی " Environmental economic dispatch using improved artificial bee colony algorithm" با نمایه ISI در مجله "Evolving Systems".
 • جذب و پذیرش8تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت عادی در باشگاه واحد اردبیل.
 • جذب و پذیرش 1 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت استعداد درخشان (آقای علی نامور ) در باشگاه واحد اردبیل.
 • برگزاری  کارگاه ثبت اختراع  توسط آقای دکتر الیاسی.
 • چاپ مقاله توسط آقای  دکتر بابک فرزانه جهت درمان سرطان
تاريخ درج خبر:  29/09/1396
تعداد افراد آن لاين: 37   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13492808