چهارشنبه 25 مهر 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پزشکی تهران
 • برگزاری سمینار علمی- تخصصی نیم روزه "مهارت های زندگی فردی و اجتماعی" با تدریس جناب آقای محمد امین سرایی و حضور اعضای باشگاه واحد و دانشجویان فعال.
 • برگزاری بازدید علمی- پژوهشی "آزمایشگاه حیوانات جهت آشنایی کار با حیوانات آزمایشگاهی" با تدریس سرکار خانم دکتر مهسا هادیپور جهرمی و حضور اعضای باشگاه و دانشجویان فعال.
 • برگزاری همایش علمی- پژوهشی "اهدای عضو، اهدای زندگی" با سخنرانی سرکار خانم دکتر فرحناز صادق بیگی و جناب آقای دکتر مسعود مظاهری و حضور اعضای باشگاه و دانشجویان فعال.
 • برگزاری سمینار علمی- پژوهشی "هپاتیت" با سخنرانی جناب آقای دکتر علویان و حضور اعضای باشگاه و دانشجویان فعال.
 • برگزاری كارگاه آزاد علمی- پژوهشي "روش تحقيق" با تدریس جناب آقای محمدجواد ميرلوحي و حضور اعضای باشگاه واحد و دانشجویان فعال.
 • برگزاری كارگاه آزاد علمی- پژوهشي "پروپوزال نويسي" با تدریس جناب آقای علي زارع و حضور اعضای باشگاه واحد و دانشجویان فعال.
 • ثبت اختراع آقای ایمان محجوب "ساخت دستگاه اندازه گیری دمای بدن بدون نیاز به تماس با بدن".
 • ثبت اختراع آقای ایمـان محجوب "محافظ بینی در مقابل داروهای حساسیت زا و یا آلرژی زا".
 • چاپ مقاله توسط دکتر بتول قربانی یکتا و خانم یاسمن وکیل الرعایا با عنوان" Different Regimens of Iron Supplementation on Maternal Iron Status and Pregnancy Outcome: Randomized Control Trial" چاپ شده در مجله " IAJPS "با رتبه ISI listed و تخصیص تشویقی.
 • چاپ مقاله توسط دکتر بتول قربانی یکتا و خانم سپیده یعقوب زاده با عنوان" Comparison of Clinical Presentation in Older and Younger Patients with Acute Myocardial Infarction" چاپ شده در مجله " IAJPS "با رتبه ISI listed و تخصیص تشویقی.
 • چاپ مقاله توسط دکتر بتول قربانی یکتا با عنوان؛ Effect of Echinace a Purpurea Extract on Anxiety Like Behaviors in Neonatal Rats چاپ شده در مجله " GMJ "با رتبه ISI listed و تخصیص تشویقی.
 • چاپ مقاله توسط دکتر یکتا پارسا با عنوان" The Prevalence and Risk Factors of Group B Streptococcus Colonization in Iranian Pregnant Women" چاپ شده در مجله " Electronic Physisian "با رتبه PubMed و تخصیص تشویقی.
 • چاپ مقاله آنلاین توسط دکتر مریم محسنی کیا با عنوان "Wound Healing Effect of ”Arnebia Euchroma Gel on Excisional Wounds in Rats قابل دسترسی در سایت www.advbiores.net
 • چاپ مقاله توسط خانم مرضیه مینایی با عنوان" The Effect of Cost Effective & Useful Diets on Blood Parameters in Female Mice " چاپ شده در مجله " Scientific Research Publishing "با رتبه ISI و تخصیص تشویقی.
 • پذیرش 26 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در سال جاری در باشگاه این واحد.
تاريخ درج خبر:  14/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 96   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13259138