چهارشنبه 25 مهر 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ممقان
  • چاپ مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد آقای اکبر مرادی با عنوان " مکان‌یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر مراغه" نشریه علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پژشکی اصفهان
  • چاپ مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد آقای اکبر مرادی با عنوان بررسی نقش مدیریت صحیح کاربری زمین در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله با استفاده از GIS"، چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، دانشگاه تهران
  • چاپ مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد آقای اکبر مرادی با عنوان هنه‌بندی میزان آسیب‌پذیری شهر مراغه در برابر زلزله با توجه به نوع کاربری"، دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا"، دانشگاه اردبیل
  • ارتقاء آقای دکتر کامل صباحی اودلو رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان به مرتبه استادیاری در رشته مهندسی برق کنترل
  • انتخاب دکتر محمد بخت آزمای بناب عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان به عنوان معاون جدید سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ( ریاست دانشکده سما بناب)
تاريخ درج خبر:  14/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 28   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13259169