يكشنبه 25 آذر 1397
   
 
Skip Navigation Links
رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان: آقاي دكتر ولايتي تاكيد بر ارتباطي ناگسستني با نخبگان دارند/دكتر رهبر جرات علمی با هدف تولید ثروت از علم، به توان علمی دانشگاه اضافه می کند.

به گزارش روابط عمومي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دكتر كريم زارع در نشست شوراي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي كه در تبريز برگزار شد با تقدير از تلاش و كوشش نخبگان اين استان افزود : امروز فعاليت نخبگان مورد حمايت رئيس هيات موسس و هيات امنا و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي است . وي ادامه داد: دكتر ولايتي رئيس هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي بارها بر ارتباط ناگسستني بين تصميم گيران و نخبگان تاكيد كرده كه اين موضوع اميدوار كننده و قابل تقدير است رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ادامه داد : وجود چنين ديدگاهي در حمايت از نخبگان در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي تلاش و كوشش مضاعف نخبگان در جهت عملياتي كردن منويات مقام معظم رهبري در سال توليد و اشتغال و در راستاي شكوفايي اقتصاد مقاومتي را مي طلبد. زارع تاكيد كرد: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با استفاده از حمايت رياست عالي دانشگاه و رئيس هيات امناي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان . معاونتمحترم پژوهشي دانشگاه در عملياتي كردن و راه اندازي شهر بين المللي دانايي،فناوري و رسانه IKTMC” تلاش خود را به كار خواهد بست وي با يادآوري سخنان دكتر فرهاد رهبر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر تبديل كردن اين دانشگاه به يك دانشگاه سبك و چابك تصريح كرد باشگاه بايستي به يك باشگاه پرتوان و كارآمد تبديل شود، وي خطاب به نخبگان و پژوهشگران جوان گفت : بايد از فرصت و حمايت هاي صورت گرفته در خصوص تحول و نوآوري در باشگاه گام برداريم و تمام توان و كارآمدي خود را در اين زمينه بكار گيريد.

سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فنآوري واحد تبريز نيز در اين نشست از ثبت و راه اندازي انجمن ايده هاي نوين در اين واحد خبر داد و خواستار عضويت نخبگان و پژوهشگران در اين انجمن شد؛ دكتر به نژادي همچنين خواستاركمك به واحد تبريز براي استقرار هرچه سريعترواحدهاي فن آور در اين واحد شد. در ادامه جلسه محمد منادي رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبريز گزارشي از عملكرد باشگاه واحد تبريز ارائه و سپس نخبگان حاضر به بيان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند و خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي و فرهنگي متناسب با اعضاي باشگاه در استان شدند.

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در ادامه سفر خود به تبريزبا جمعي از نخبگان و چهره هاي استعداد درخشان باشگاه دريادواره شهداي دانشگاه هاي تبريز"بزرگداشت شهيد باكري وساير شهداي دانشگاه اين دانشگاهها" شركت و با نخبگان پيشكسوت باشگاه و روءساي دانشگاههاي تبريزو علوم پزشكي تبريزو پيشكسوتان فارغ التحصيل اين دانشگاه ها از جمله: جناب دكتر پزشكيان نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي در زمينه نخبگان و پژوهشگران و  شهر بين المللي دانايي،فناوري و رسانه IKTMC در جهت كارآفريني و تاسيس شركت هاي دانش بنيان مذاكره نمود و مقرر شد در آينده از مساعدت هاي ايشان در جهت پشتيباني از نخبگان عضو باشگاه بيش از پیش استفاده شود.

تاريخ درج خبر:  13/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 67   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13403134