يكشنبه 25 آذر 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ایلام
  • برگزاری کارگاه نیم روزه مقاله نویسی ویژه اعضای جدید باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ایلام و صدور گواهی شرکت در کارگاه با تدریس دکتر فرخی عضو هیات علمی واحد ایلام
  • برگزاری کارگاه spss مقدماتی ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد ایلام با تدریس سرکار خانم دکتر واحدی عضو هیات علمی واحد ایلام
  • برگزاری چهارمین جلسه شورای باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگانواحد با حضور رئیس واحد ، معاون پژوهشی و نماینده اعضای باشگاه در جلسه
  • تایید و تمدید عضویت 20 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در باشگاه واحد ایلام
  • چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان؛ ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر، توسط خانم فاطمه بازدار
  • چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان؛ تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی های بازیگری و فرسودگی هیجانی، توسط خانم الهام فرجی
  • چاپ 2 مقاله همایشی توسط خانم کلثوم احمدی، با عناوین؛ بررسی نقش میانجی کیفیت ارتباط در بهبود رفتارهای وفادارانه باشگاههای ایلام و جایگاه فرهنگ سازمانی در پیشگیری از وقوع جرم در اماکن ورزشی
  • چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط خانم الهام فرجی با عنوان؛ تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی:نقش میانجی رضایت شغلی
  • چاپ مقاله isi توسط آقای جعفر طاووسی با عنوان؛ Backstepping-Based Recurrent Type-2 Fuzzy Sliding Mode Control for MIMO Systems (MEMS Triaxial Gyroscope Case Study)
  • 11-چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان؛ «Synthesis of Pyrano [2,3,d]Pyrimidines under green chemistry» توسط خانم هما کهزادی
تاريخ درج خبر:  10/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 45   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13403225