سه‌شنبه 26 تير 1397
   
 
Skip Navigation Links
گزیده اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای سید محمد رضا رضوی و خانم افسانه فخار بابت ارائه مقاله مشترک ISI(WOS) در: membrane Water Treatment,Vol.7,No.5 (2016)463-476 " "
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای سید محمد رضا رضوی بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در: " ChemicalEngineeringandProcessing,108,2016,27-34 " .
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای آرمین محبی بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: InternationalJournalofGreenhouseGasControl,53,2016,85-97"".
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای آرمین محبی بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: "JournalofMolecular Liquids,224,2016,976-990 "
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای آرمین محبی بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: "" TheJournalofSupercriticalFluids,120,2017,181-190
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی آقای علی ابراهیمی ممقانی با عنوان: " کنترل غيرفعال ارتعاشات يک تير تحت تحريک هارمونيک خارجي توسط يک جاذب غيرخطي" در شورای پژوهشی و شورای باشگاه .
  • برگزاری اردوی فرهنگی و یکروزه "بازدید از جاذبه های تاریخی و طیبعی منطقه فیروزکوه".
  • جذب هشت نفر عضو جدید.
تاريخ درج خبر:  13/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 65   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13004348