پنجشنبه 31 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ارومیه
 • برگزاری کارگاه آموزشی باعنوان "آشنایی با نرم افزار آماری SPSS" و صدور گواهی به اعضای شرکت کننده.

 • ایجاد کانال تلگرامی جهت اطلاع رسانی به اعضای باشگاه واحد ارومیه
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با نرم افزار Matlab" .

 • برگزاری رویداد "ایده بازار" و اهداء جوائز به ایده های منتخب و برتر.
 • پذیرش ۱۲ تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد.
 • چاپ مقاله ی ISI (W.O.S) ، با عنوان؛ The protective role of vitamin E on Oreochromis niloticus exposed to ZnONP توسط آقای سلیمان حسن پور در مجله ی Ecotoxicology and Enviromental Safety .
 • چاپ مقاله ی (علمی پژوهشی وزارتین)، با عنوان ؛Investigation of the Force in Torsion Extrusion Process of Aluminum Alloy 1050 توسط آقای وحید مدانلو در مجله ی International journal of Engineering.
 • چاپ مقاله ی ISI (W.O.S) ، با عنوان؛ Investigation of Molecular Adsorption Effect on the Electrical Properties of CNT-Based Sensors توسط خانم بهار مشگین قلم در مجله ی IEEE SENSORS JOURNAL.
 • چاپ مقاله ی ISI (W.O.S) ، با عنوان؛Photonic crystal based 1 bit full adder optical circuit by using ring resonators in a nonlinear structure توسط آقای حامد سیف درگاهی در مجله ی Photonics and Nanostructures-Fundamentals and applications.
 • چاپ مقاله ی (علمی پژوهشی وزارتین)، با عنوان؛ Process Parameters Optimization in Gas Blow Forming of Pin-type Metal bipolar Plates using Taguchi and Finite Element Methods توسط آقای وحید مدانلو در مجله ی International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology.
 • چاپ مقاله ی ISI (W.O.S) ، با عنوان؛ Investigating shrinkage and moisture diffusivity of melon seed in a microwave assisted thin layer fluidized bed dryer توسط آقای ایمان گلپور در مجله ی Journal of Food Measurement and Characterization.
 • چاپ مقاله ی (علمی پژوهشی وزارتین)، با عنوان؛ The relationship Between Bimanual Coordination and Writing Skill in Elementary School Children With Developmental Coordination Disorder توسط خانم لیلی علیزاده در مجله ی journal of Modern Rehabilitation.
تاريخ درج خبر:  01/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 83   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12932176