پنجشنبه 31 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: روش تحقیق برای اعضا باشگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: پروپوزال نویسی برای اعضا باشگاه
 • برگزاری کارگاه فرهنگی با عنوان: ازدواج عاقلانه، زندگی عاشقانه برای اعضا باشگاه
 • ارائه مقاله توسط آقای رزاق عبیدی تحت عنوان " بررسی میزان غلظت فلز سنگین سرب در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی pomadasys kaakan در سواحل بند بوشهر " در همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بصورت سخنرانی
 • ارائه مقاله توسط خانم دکتر کبری غلامی تحت عنوان " sensitivity analysis of cost efficient DMUS in data envelopment analysis " در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بصورت سخنرانی
 • ارائه مقاله توسط آقای فرشاد قنبری تحت عنوان " تعیین میزان غلظت فلز سنگین سلنیوم در بافت عضله ماهی سنگسرمعمولی (Pomadasys kaakan) در بندربوشهر" در همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بصورت سخنرانی
 • ارائه مقاله توسط آقای رزاق عبیدی تحت عنوان " میزان تجمع فلز سنگین مس در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در بندر بوشهر" در پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگریبصورت سخنرانی
 • چاپ مقاله توسط آقایان رزاق عبیدی، فرشاد قنبری و سعید مغدانی تحت عنوان " تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی (pomadasys kaakan) در بندر بوشهر " در فصلنامه علمی شیلات ایران با رتبة ISC
 • چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش توسعه در مناطق روستایی با تاکید بر برخی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مورد مطالعه: شهرستان های استان خراسان رضوی " در مجلة مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان با رتبة ISC
 • چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " تحلیل فضایی توزیع خدمات اجتماعی و بهزیستی با بهره گیری از تکنیک وایکور فازی (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی)" در مجلة مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی با رتبة ISC
 • چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش برخی شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)" در مجلة برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی با رتبة ISC
 • چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش و تحلیل کیفیت مسکن با بهره‌گیری از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان تهران)" در مجلة مطالعات محیطی هفت حصار با رتبة علمی پژوهشی
 • چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " تبيين عدالت اجتماعی در تخصيص خدمات مناطق روستايی: مطالعه موردی استان‏های غرب کشور" در مجلة روستا و توسعه با رتبة ISC
 • عضویت تعداد 9 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویتدر باشگاه واحد بوشهر از ابتدای سال 1396 تا کنون.
 • تمدید عضویت 6 تناز اعضای باشگاه واحد بوشهر از ابتدای سال 1396.
تاريخ درج خبر:  01/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 81   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12932174