پنجشنبه 31 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب
 • ارایه مقاله با عنوان؛ " امکان سنجی تصحیح خطای ناشی از فریب به وسیله مقایسه سیگنال فریب با سیگنالی ثابت " کنفرانسبین الملی ناوبریدانشگاهصنعتی شریف آقای حامد جهانی پور فتیده از اعضای باشگاهو پرداخت تشویقی به ایشان
 • چاپ مقاله ISI(wos) توسط آقای علیرضا زنجانی جم " Investigation of Fusion behavior in the PVC/XNBR/Nanoclay Composites by RSM"و پرداخت تشویقی به ایشان
 • چاپ مقاله ISI(wos) توسط آقای قادر حسین زاده، " Affinity enhancement of nanobody binding to EGFR: in silico site-directed mutagenesis andmolecular dynamics simulation approaches "و پرداخت تشویقی به ایشان
 • چاپ مقاله ISI(wos) توسط خانم بهاره اگاهی " Study of Electron Affinity and Gap Energy in Electronic Nanostructuresو پرداخت تشویقی به ایشان
 • چاپ مقاله ISI(wos) توسط خانم لعیا دژم" Microstructure and micromorphology of ZnO thin films: Case study on Al doping and annealing effects" و پرداخت تشویقی به ایشان
  • چاپ مقاله ISI(wos) توسط خانم شیما جواهری" Economic evaluation of the reforestation; emphasizing on the ecological functions " و پرداخت تشویقی به ایشان
  • پرداخت تسهیلات به اقای منصور عزیزیجهت شرکت در کنفرانسملی فناوری در مهندسی کاربردیبا عنوان مقاله: " شبیه سازی دینامیکی قوس الکتریکی با صفحات جدا کنندهعایق میکا در یک کلید جریان مستقیم عایق هوایی با استفاده از معادلاتMHD"
 • پذیرش 8 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در سال جاری در باشگاه این واحد
 • پذیرش تمدید عضویت 4تن از اعضای واجد شرایط تمدید در سال جاری در باشگاه این واحد
تاريخ درج خبر:  01/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 82   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12932175