سه‌شنبه 26 تير 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهرضا
  • بازديد از خانه سالمندان با شرکت اکثريت اعضای باشگاه
  • برگزاري مسابقه فرهنگی با عنوان؛ کتابخواني و با اهدای جوايز نفيس به برندگان این مسابقه فرهنگی
  • برگزاري مسابقه چالش جاذبه (نجات تخم مرغ) با شرکت اکثريت اعضاء و اهداء جوايز ارزنده به تيم برتر
  • برگزاري کارگاه آموزشي باعنوان: دوره تخصصي آشنايي با فناوري نانو
  • برگزاري مسابقه نانو با شرکت اکثريت اعضاء و اعطای گواهي شرکت در مسابقه
  • برگزاري کارگاه آموزشي bp و باعطای گواهي شرکت در کارگاه
  • برگزاري مسابقه ائده برتر با حضور اکثريت اعضاء به صورت گروهي و اهدای جوايز ارزنده به تيمهاي برتر
تاريخ درج خبر:  22/03/1396
تعداد افراد آن لاين: 29   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13004309