سه‌شنبه 26 تير 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد نطنز
  • معرفی آقای مجید شاکری به عنوان عضو برتر باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد نطنز
  • ارائه دو سخنرانی در همایش بین المللی و پذیرشدو مقاله ملی توسطاعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانواحد نطنز
  • اعطای دو تشویقی به مقالات ملی و بین المللی اعضای باشگاهپژوهشگران جوان و نخبگانواحد نطنز
  • اعطای بن خرید کتاب به به اعضای واجد شرایط اعضای باشگاهپژوهشگران جوان و نخبگانواحد نطنز
  • برگزاری نمایشگاه نقاشی با موضوع ویترای توسط خانم سمیه سقایی از اعضای باشگاهپژوهشگران جوان و نخبگانواحد نطنز با حضور اساتید و دانشجویان این واحد

تاريخ درج خبر:  11/03/1396
تعداد افراد آن لاين: 31   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13004311