يكشنبه 25 آذر 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر
  • چاپ 2 مقالهISI توسط آقای احد محمدزاده با عناوین؛ Liquid Phase Sintering of Leaded Tin Bronze Alloyed Powder در مجله Trans Indian Inst Met (2016) 69(7):1377–1388 و haracterization of hot pressed SiC whisker reinforced TiB2 based composites در مجله International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 61 (2016) 84–90
  • ارائه مقاله توسط آقای مرتضی سلیمانی اقدم با عنوان "کاهش قهوه‌ای شدن قارچ خوراکی با تیمار اسید سالیسیلیک" در نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه تبریز
  • چاپ مقالهISI توسط آقای مرتضی سلیمانی اقدم با عنوان؛ Salicyloyl chitosan alleviates chilling injury and maintains antioxidant capacity of pomegranate fruits during cold storageدر مجله Scientia Horticulturae 211 (2016) 110–117
  • عقد قرارداد اجرای طرح پژوهشی با خانم میترا تقی نژاد وسکه محله با عنوان؛ "نگاهي بر گويشي ناشناخته با عنوان دينگي"
تاريخ درج خبر:  17/02/1396
تعداد افراد آن لاين: 87   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13403075