پنجشنبه 3 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: روش تحقیق برای اعضای این باشگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: پروپوزال نویسی برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: نحوه نگارش CV و رزومه برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: مقاله نویسی علمی (ISI - ISC)برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: تجاری سازی تولیدات علمی برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: خلاقیت و کارآفرینی برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: ایجاد و توسعه شرکت دانش بنیان برای اعضا باشگاه
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: اعتبار سنجی پایگاه های علمی برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: آشنایی با نرم افزار آماری SPSSبرای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه فرهنگی با عنوان: آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی در تشکیل شرکت های دانش بنیان برای اعضای این باشگاه
 • برگزاری کارگاه فرهنگی با عنوان: ازدواج موفق برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه فرهنگی با عنوان: اخلاق مداری در پژوهش برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری کارگاه فرهنگی با عنوان: مناسبات اخلاق و دین برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری مسابقه فرهنگی با عنوان: مسابقه قرآنی برای اعضای باشگاه واحد بوشهر
 • برگزاری مسابقه فرهنگی با عنوان: عکاسی با موضوعیت جاذبه های گردشگری و فرهنگی استان بوشهر برای اعضای این باشگاه
 • چاپ مقاله ISI توسط آقای مصطفی محمدی تحت عنوان " Effect of noise pollution on testicular tissue and hormonal assessment in rat" در مجله andrologia.
 • چاپ مقاله ISI توسط آقای مجتی قاسمی تحت عنوان " Increase of Chamazulene and -Bisabolol Contents of the Essential Oil of German Chamomile (Matricaria chamomila L.) Using Salicylic Acid Treatments under Normal and Heat Stress Conditions" در مجله Foods
 • چاپ مقاله ISI توسط آقای مجتی قاسمی تحت عنوان " The Evaluation of Exogenous Application of Salicylic Acid on Physiological Characteristics, Proline and Essential Oil Content of Chamomile (Matricaria chamomilaL.) under Normal and Heat Stress Conditions" در مجله agriculture
 • چاپ مقاله ISI توسط آقای مجتی قاسمی تحت عنوان " Precision medicine and molecular imaging: new targeted approaches toward cancer therapeutic and diagnosis " در مجله American Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
 • چاپ مقاله ISI توسط آقای مصطفی محمدی تحت عنوان " Anti-inflammatory and Wound Healing Activities of Aloe vera, Honey and Milk Ointment on Second-Degree Burns in Rats " در مجله The International Journal of Lower Extremity Wounds
 • چاپ مقاله ISI توسط آقایان سعید مغدانی و فرشاد قنبری تحت عنوان " Comparison of fish species diversity in Dalaki and Helleh Rivers of the Persis basin in Bushehr Province " در مجله Iranian Journal of Ichthyology
 • چاپ مقاله علمی-پژوهشی (ISC) توسط آقایان رزاق عبیدی، سعید مغدانی و فرشاد قنبری تحت عنوان " بررسی غلظت کادمیوم ( Cd ) و روی (Zn) در عضله ماهی کفشک ( Brachirus orientalis) بنادر بوشهر و عسلویه" در مجله زیست شناسی دریا
 • چاپ مقاله علمی-پژوهشی (ISC) توسط آقای یعقوب زارعی تحت عنوان " تبیین اثرات زلزله بر ساختمانهای مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج" در مجله جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی قشم
 • چاپ مقاله علمی-پژوهشی (ISC) توسط آقای فرشاد قنبری تحت عنوان " مقایسه تجمع زیستی سرب و روی در بافت عضله ماهی شیر (Scomberomorus commerson) و قباد (Scomberomorus guttatus) در بندر بوشهر " در مجله اکوبیولوژی تالاب
 • ارائه مقاله توسط خانم زینب مقدسی جهرمی تحت عنوان " آموزش زبانها و گویش های محلی ایران و بیم نابودی آنها " در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین
 • ارائه مقاله توسط خانم زینب مقدسی جهرمی تحت عنوان " جذب گردشگر و توسعه گردشگری" در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • ارائه مقاله توسط آقای محمد باقر موسوی تحت عنوان " محاسبه دامنه تغییرات جرم و سرعت کلوخه شدن در مکانیسم القایی تولید نانوذرات کافور با استفاده از دو معادله انشتین و براونی " در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
 • ارائه مقاله توسط آقای مجتبی سنگری تحت عنوان " حسابداری مدیریت زیست محیطی بعنوان ابزار تصمیم گیری" در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
 • ارائه مقاله توسط آقای مصطفی محمدی تحت عنوان"تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر صفات رشد دانه رست های گیاه گندم" در نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی
 • ارائه مقاله توسط آقای مجتبی سنگری تحت عنوان " تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بربازده غیر عادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
 • ارائه مقاله توسط خانم نوشین حسن زاده تحت عنوان " روش های افزایش دسترسی زیستی به آهن" در پنجمین همایش ملی کشاورزی،آبزیان و غذا
 • عضویت تعداد 40 نفر از متقاضیان واجد شرایط در باشگاه واحد بوشهر در سال 1395
 • تمدید عضویت 22 نفر از اعضای باشگاه واحد بوشهر در سال 1395
پرداخت مبلغ بن کتاب به 79 تن از اعضای این باشگاه
تاريخ درج خبر:  25/12/1395
تعداد افراد آن لاين: 30   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12842691