پنجشنبه 3 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر
  • چاپ مقالهISI توسط آقای هادی علیزاده با عنوان؛ The Effects of Silver and Iron Nanoparticles on Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa by spectrophotometry، در مجله International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), Vol-7, 2016
  • چاپ مقاله توسط خانم سمیه سراج محمدی با عنوان؛ All optical NAND gate based on nonlinear photonic crystal ring resonator در مجله INFORMATION PROCESSING IN AGRICULTURE 3 (2016) 119–123
  • چاپ مقالهISI توسط آقای مرتضی سلیمانی اقدم با عنوان؛ Postharvest browning alleviation of Agaricus bisporus using salicylic acid treatment در مجله Scientia Horticulturae 207 (2016) 146–151
  • عقد قرارداد اجرای 4 طرح پژوهشی با اعضای باشگاه آقایان؛ مرتضی سلیمانی اقدم با عنوان "تاثير تيمار اسيد ساليسيليك بر سرمازدگي پس از برداشت گل شاخه بريده آنتوريوم" ، رسول پلالک با عنوان "توسعه مدل رياضي جهت شبيه سازي عددي بازيافت تركيبات آلي با استفاده از ‏فرآيند غشايي"، نادر اسدی با عنوان "رابطه بین درک خواندن زبان آموزان ایرانی، میزان دانش واژگانی و پوشش واژگانی متن؛ موردی از ژانرهای روایی و استدلالی" و داوود ایاسه با عنوان "مخروط های موضعا محدب با بعد متناهی"
  • ارائه مقاله توسط آقای نادر نظام دوست شادباد با عنوان؛ The antibacterial effects of Lemon grass' methanol extract on pathogenic bacteria در هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ درج خبر:  14/12/1395
تعداد افراد آن لاين: 41   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12842702