پنجشنبه 3 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ايلخچي
  • انتشار مقاله Wave solutions for variants of the KdV–Burger and the K(n, n)/–Burger equations by the generalized G'/G-expansion methodتوسط آقاي جليل منافيان در مجله Mathematical Methods in the Applied Sciences از مجموعه مجلات انتشارات وايلي انگلستان،داراي درجه ISI و ضريب تاثير يك.
  • انتشار مقاله Application of the ITEM for the system of equations for the ion sound and Langmuir waves توسط آقاي جليل منافيان در مجله Optical and Quantum Electronics انتشارات اشپرينگر و داراي درجه ISI وضريب تاثير 29/1.
  • ارائه سخنراني در "بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن" به ميزباني دانشگاه بناب توسط آقاي دكتر مرتضي رحماني (عضو باشگاه) و ارائه تسهيلات مربوطه.
  • ارائه سخنراني تحت عنوان "چگونکی قناعت در غزلیات بیدل دهلوی" در همایش بین المللی بیدل شناسی (تهران) توسط آقاي دكتر يحيي ستوده افشرد.
  • ارائه مقاله "مقایسه مواد پیزو الکتریک برای کاشت سمعک در داخل گوش" در اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران توسط آقاي مهندس علی مرادی.
  • ارائه مقاله "مقایسه مواد پیزو الکتریک برای دیافراگم های قابل کاشت در گوش" در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتي مالك اشتر، توسط آقاي مهندس علی مرادی.
  • ارائه 15 عنوان مقاله از سوياعضاي باشگاه واحد ايلخچي درهمایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی (به ميزباني واحد ايلخچي).
  • انعقاد قرارداد طرح پژوهشي با آقاي مهدي نوروزي به منظور اجراي طرح " طراحي و ساخت سيستم چرخشي آب شيرين كن پلكاني" .
تاريخ درج خبر:  14/10/1395
تعداد افراد آن لاين: 26   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12842687