پنجشنبه 31 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد آباده
  • چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط خانم منصوره قدوسی بروجنی، عضو باشگاهبا عنوان؛ "مقایسه خودکارآمدی و احساس تنهایی در سالمندان ساکن و غیرساکن آسایشگاه سالمندی در نشریه علمی پژوهشی "سالمند"
  • چاپ مقاله علمی پژوهشی توسط خانم منصوره قدوسی بروجنی، عضو باشگاهبا عنوان؛ " سلامت روان و عوامل مرتبط در کانون هاي دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه هاي شهرستان بروجن" در فصلنامه علمی پژوهشی " امداد و نجات"
  • چاپ مقاله Scope Med توسط خانم منصوره قدوسی بروجنی، عضو باشگاه با عنوان؛ "Relationship of Assess Self-Esteem and Locus of Control whit Quality of Life During Treatment Stages in Patients Referring to Drug Addiction Rehabilitation Centers" در مجله "Materia Socio Medica"
  • ارائه مقاله توسط خانم مرضیه حیدری، عضو باشگاه با عنوان؛ " علوم رفتاری در مدیریت" "در دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و اجتماعی"
  • ارائه مقاله توسط خانم مرضیه حیدری، عضو باشگاه با عنوان؛ "ارزیابی عملکرد دانشگاه ها با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن" در " نخستین کنفرانس بین المللی هوش م نذی تجاری و سازمانی - پارادایم های نوین مدیریت"
  • عضویت تعداد 2 تنو تمدید عضویت 1 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در این باشگاه طی 3 ماه اخیر
تاريخ درج خبر:  08/12/1395
تعداد افراد آن لاين: 85   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12932190