پنجشنبه 31 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه به آقای مهدی قدیری بابت ارائه مقاله در ژورنال ISI(WOS)" ChemicalEngineeringandProcessing ProcessIntensification,102,2016,194-201"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه به آقای سید مجید قریشیان بابت ارائه مقاله در ژورنال ISI(WOS) " "AppliedSurfaceScience, 365,2016,252-262( سایر همکاران: خشایار بدیی، محمد نوروزی، کاوه مالک ).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه به آقای سعید شیرازیان بابت ارائه مقاله در ژورنال (ISI(WOS J. Non-Equilib. Thermodyn.2016,Aop,Doi 10-1515/Jnet-2015-0036""
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه پژوهشگران به آقای سعید صفا بابت ارائه مقاله در ژورنال(ISI(WOS: "Physica E,84.2016,71-78 "
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین­نامه باشگاه به آقای مهدی قدیری بابت ارائه مقاله در ژورنال (ISI(WOS Membrane Water Treatment, Vol.7,No4,2016,297-311""
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی خانم مینا سعیدی حیدری با عنوان: " بررسی تاثیر عامل احیا کننده NaBH4 بر آبکاری الکترولس پودر B4C " در شورای پژوهشی واحد.
  • پذیرش 7 نفر از متقاضیان واجد شرایط عضویت در این باشگاه
  • ارائه و ثبت دو پروپوزال طرح پژوهشی از طرف آقای سعید صفا با عنوان: "خواص ارتقاء یافته ضد مواد آلاینده محیطی و ضدباکتریاییفوتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از ساختار هیبرید گرافن آلائیده با نیتروژن – اکسیدروی – سولفید کادمیوم (N doped graphene/ZnO/CdS)" و از طرف خانم مریم نوری با عنوان : " بررسی اثر آب انار بر آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی، بیان ژن TNF-α و هیستولوژی کبدی در رت های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی"
تاريخ درج خبر:  07/12/1395
تعداد افراد آن لاين: 85   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12932196