پنجشنبه 31 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد گچساران
  • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان؛ مقاله نویسی (چاپ مقاله (ISI با تدریس آقای دکتر داریوش عمادزاده عضو این باشگاه
  • برگزاری سمینار نیم روزه روش اصولی مطالعه و تقویت حافظه، با تدریس خانم دکتر آزادی
  • چاپ مقاله (ISI WOS) توسط آقای مسلم عبدی نسب تحت عنوان: Association between Grain Size and Shape and Quality Traits, and PathAnalysis of Thousand Grain Weight in Iranian Bread Wheat Landraces from Different Geographic Regions" در مجله " “:Not Botanicae Horti Agrobotanici
  • چاپ مقاله (ISI WOS) توسط آقای عارف هاشمی فتح با عنوان: Application of radial basis function neural networks in bubble point oil formation volume factor prediction for petroleum systems در مجله: Fluid Phase Equilibria
  • چاپ مقاله (ISI WOS) توسط آقای ابراهیم علی پناه دیل تحت عنوان: Investigate the ultrasound energy assisted adsorption mechanism of nickel(II) ions onto modified magnetic cobalt ferrite nanoparticles Multivariate optimizatio در مجله: Ultrasonics Sonochemistry
  • چاپ مقاله (ISI WOS) توسط خانم فاطمه مهرابی با عنوان: Investigate the ultrasound energy assisted adsorption mechanism of nickel(II) ions onto modified magnetic cobalt ferrite nanoparticles Multivariate optimization در مجله: Ultrasonics Sonochemistry
  • اتمام طرح پژوهشی خانم مینا بهفر با عنوان؛ " اصلاح شیمیایی نانو لوله کربن چند دیواره با یک شیف باز جدید به عنوان حامل برای تهیه الکترود خمیر کربن گزینشگریون مس (II) "
  • عضویت تعداد 3 تن از متقاضیان واجد شرایط در این باشگاه
تمدید عضویت تعداد 5 تن از اعضای واجد شرایط باشگاه
تاريخ درج خبر:  01/12/1395
تعداد افراد آن لاين: 81   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12932197