شنبه 2 تير 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ارومیه
 • بازدید اعضای فعال این باشگاه از کارخانه مارال صنعت
 • بازدید اعضای فعال این باشگاه از کارخانه تجهیزات پزشکی ابزار جراحان
 • برگزار کارگاه­های آموزشی آشنایی با نرم افزار CST و صدور گواهی به اعضای شرکت کننده.
 • چاپ مقاله ISI(W.O.S)، توسط آقای توحید صدقی با عنوان: "Broadband circularly polarized 2x2 Antenna Array with sequentially Rotated Feed Network for C-Band Application" در مجله: wireless personal communications""
 • چاپ مقاله ISI(W.O.S)، توسط آقای ایمان گلپور با عنوان: "Investigating shrinkage and moisture diffusivity of melon seed in a microwave assisted thin layer fluidized bed dryer" در مجله: Journal Of Food Measurement and Characterization""
 • چاپ مقاله ISI(W.O.S)، توسط خانم پریسا اسمعیلی با عنوان: "Effect of dopping on structural and opto-electronic properties of tin dioxide layers produced by chemical deposition" در مجله: optic""
 • چاپ مقاله ISI(W.O.S)، توسط آقای علیرضا خلیلی گلمانخانه با عنوان: "Using ANNs Approach for Solving Fractional Order Volterra Integro-differential Eguations" در مجله: "International Journal of Computational Intelligence Systems"
 • چاپ مقاله ISI(W.O.S)، توسط آقای علیرضا خلیلی گلمانخانه با عنوان: "On the Lipschitz condition in the fractal calculus" در مجله: Chaos, solitons and Fractals""
 • چاپ مقاله (علمی پژوهشی ISC)، توسط آقای وحید مدانلو با عنوان: "Experimental Investigation of the Effect of process parameters on the Surface Roughness in Finishing Process of Chrome Coated printing Cylinders" در مجله: International Journal of Engineering""
 • چاپ مقاله در کنفرانس بین­المللی توسط آقای نیما بایرام­زاده با عنوان: بررسی میزان سرزندگی پیاده راه شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام در ارومیه).
 • چاپ مقاله در کنفرانس بین­المللی توسط آقای کامران گل­محمدپور آذر با عنوان: منافع و مضار عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کشورهای نفتی در حال توسعه.
 • پذیرش 6 تن به عنوان عضو عادی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 • تمدید عضویت 1 تن از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

تاريخ درج خبر:  19/10/1395
تعداد افراد آن لاين: 62   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12937314