دوشنبه 29 بهمن 1397
   
 
رياست باشگاه و دبیر هیأت امنای باشگاه (دکتر بابک نگاهداری)

باسمه تعالی

دکتر بابک نگاهداری

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دبیر هیأت امنای باشگاه

=================================================================================

خلاصه زندگینامه (رزومه) دکتر بابک نگاهداری


تعداد افراد آن لاين: 55   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13547444