چهارشنبه 25 مهر 1397
   
 مأموریت باشگاه:

شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش آموزان، دانشجويان و جوانان با استعداد كشور

تعداد افراد آن لاين: 27   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13259165