جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
   
 
  Skip Navigation Links
  لیست اعضاء استعداد درخشان
  اولين صفحه صفحه قبل صفحه بعد آخرين صفحه
  نام و نام خانوادگی: فرهنگ آذرنگ
  نام پدر: حبیب
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: مهندسی منابع آب
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: علیرضا آقایی
  نام پدر: محسن
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: الهه آل ابراهیم دهکردی
  نام پدر: فریدون
  مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد
  رشته تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: عباس احمدی
  نام پدر: حسن
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: مرتع داری
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: میلاد اختراعی
  نام پدر: بهرام
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: مهندسی برق-الکترونیک
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: مجتبی اخوان ارمکی
  نام پدر: عباسعلی
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: علوم مرتع
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: علی حسین استادزاد
  نام پدر: جعفر
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: علوم اقتصادي
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: اکبر الصاق
  نام پدر: عبدالرضا
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: َشیمی
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: احمد اله بخش
  نام پدر: مجید
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: امیر امنیت طلب
  نام پدر: عین اله
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: پاتولوژی دامپزشکی
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: آزیتا امیرفخرایی
  نام پدر: اسدالله
  مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد
  رشته تحصیلی: روان شناسي
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: مسعود امیری ابراهیم محمدی
  نام پدر: گودرز
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: مهندسی عمران زلزله
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: محمد ایزدی خواه
  نام پدر: حسین رضا
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: مهرداد باباربیع
  نام پدر: محمدرضا
  مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد
  رشته تحصیلی: علوم باغبانی-گیاهان زینتی
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: مینا بابازاده فرخران
  نام پدر: محمد
  مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد
  رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: سولماز بابایی
  نام پدر: محمود
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: تربیت بدنی فیزیولوژی قلب عروق-تنفس
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: رضا بازرگان لاری
  نام پدر: عبدالرضا
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: مهندسي مواد
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: یوسف بازرگان لاری
  نام پدر: عبد الرضا
  مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد
  رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: سجاد بخشی جعفرآبادی
  نام پدر: علیمردان
  مقطع تحصیلی: كارشناسي
  رشته تحصیلی: مهندسي معماري
   
  اطلاعات بیشتر
  نام و نام خانوادگی: محسن برموز
  نام پدر: جهانبخش
  مقطع تحصیلی: دكتري تخصصي
  رشته تحصیلی: مکانیک
   
  اطلاعات بیشتر
  اولين صفحه صفحه قبل صفحه بعد آخرين صفحه
  تعداد افراد آن لاین: 11   تعداد بازدیدكنندگان سایت: 14962064