سه‌شنبه 30 شهريور 1400
   
 
  Skip Navigation Links
  ليست اعضاء استعداد درخشان
  اولين صفحه صفحه قبل صفحه بعد آخرين صفحه
  نام و نام خانوادگي: فرهنگ آذرنگ
  نام پدر: حبیب
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: مهندسی منابع آب
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: علیرضا آقایی
  نام پدر: محسن
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: الهه آل ابراهیم دهکردی
  نام پدر: فریدون
  مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
  رشته تحصيلي: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: عباس احمدی
  نام پدر: حسن
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: مرتع داری
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: میلاد اختراعی
  نام پدر: بهرام
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: مهندسی برق-الکترونیک
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: مجتبی اخوان ارمکی
  نام پدر: عباسعلی
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: علوم مرتع
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: علی حسین استادزاد
  نام پدر: جعفر
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: علوم اقتصادي
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: اکبر الصاق
  نام پدر: عبدالرضا
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: َشیمی
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: احمد اله بخش
  نام پدر: مجید
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: مهندسی پلیمر
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: امیر امنیت طلب
  نام پدر: عین اله
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: پاتولوژی دامپزشکی
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: آزیتا امیرفخرایی
  نام پدر: اسدالله
  مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
  رشته تحصيلي: روان شناسي
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: مسعود امیری ابراهیم محمدی
  نام پدر: گودرز
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: مهندسی عمران زلزله
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: محمد ایزدی خواه
  نام پدر: حسین رضا
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: مهرداد باباربیع
  نام پدر: محمدرضا
  مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
  رشته تحصيلي: علوم باغبانی-گیاهان زینتی
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: مینا بابازاده فرخران
  نام پدر: محمد
  مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
  رشته تحصيلي: مدیریت اجرایی
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: سولماز بابایی
  نام پدر: محمود
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: تربیت بدنی فیزیولوژی قلب عروق-تنفس
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: رضا بازرگان لاری
  نام پدر: عبدالرضا
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: مهندسي مواد
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: یوسف بازرگان لاری
  نام پدر: عبد الرضا
  مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
  رشته تحصيلي: مهندسی مکانیک
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: سجاد بخشی جعفرآبادی
  نام پدر: علیمردان
  مقطع تحصيلي: كارشناسي
  رشته تحصيلي: مهندسي معماري
   
  اطلاعات بيشتر
  نام و نام خانوادگي: محسن برموز
  نام پدر: جهانبخش
  مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
  رشته تحصيلي: مکانیک
   
  اطلاعات بيشتر
  اولين صفحه صفحه قبل صفحه بعد آخرين صفحه
  تعداد افراد آن لاين: 6   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14601600