يكشنبه 9 4/778/
   
 
Skip Navigation Links
ليست اعضاء استعداد درخشان
اولين صفحه صفحه قبل صفحه بعد آخرين صفحه
نام و نام خانوادگي: فرهنگ آذرنگ
نام پدر: حبیب
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی منابع آب
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: علیرضا آقایی
نام پدر: محسن
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: الهه آل ابراهیم دهکردی
نام پدر: فریدون
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: عباس احمدی
نام پدر: حسن
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مرتع داری
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: میلاد اختراعی
نام پدر: بهرام
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی برق-الکترونیک
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: مجتبی اخوان ارمکی
نام پدر: عباسعلی
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: علوم مرتع
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: علی حسین استادزاد
نام پدر: جعفر
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: علوم اقتصادي
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: اکبر الصاق
نام پدر: عبدالرضا
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: َشیمی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: احمد اله بخش
نام پدر: مجید
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی پلیمر
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: امیر امنیت طلب
نام پدر: عین اله
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: پاتولوژی دامپزشکی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: آزیتا امیرفخرایی
نام پدر: اسدالله
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: روان شناسي
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: مسعود امیری ابراهیم محمدی
نام پدر: گودرز
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسی عمران زلزله
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: محمد ایزدی خواه
نام پدر: حسین رضا
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: مهرداد باباربیع
نام پدر: محمدرضا
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: علوم باغبانی-گیاهان زینتی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: مینا بابازاده فرخران
نام پدر: محمد
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: مدیریت اجرایی
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: سولماز بابایی
نام پدر: محمود
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: تربیت بدنی فیزیولوژی قلب عروق-تنفس
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: رضا بازرگان لاری
نام پدر: عبدالرضا
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مهندسي مواد
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: یوسف بازرگان لاری
نام پدر: عبد الرضا
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي: مهندسی مکانیک
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: سجاد بخشی جعفرآبادی
نام پدر: علیمردان
مقطع تحصيلي: كارشناسي
رشته تحصيلي: مهندسي معماري
 
اطلاعات بيشتر
نام و نام خانوادگي: محسن برموز
نام پدر: جهانبخش
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: مکانیک
 
اطلاعات بيشتر
اولين صفحه صفحه قبل صفحه بعد آخرين صفحه
تعداد افراد آن لاين: 17   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14341707