يكشنبه 25 مهر 1400
   
 
  Skip Navigation Links
    بازگشت بازگشت
  نام و نام خانوادگي: محمد رستمی نجف آبادی
  نام پدر: عباس
  مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
  رشته تحصيلي: کامپیوتر نرم افزار
  پست الكترونيكي: mohamad.rostami10 [at] yahoo.com
  مقالات:
  عنوان مقالهنويسندگانمحل انتشارسال انتشارنوع نشريه
  Proposing a Algorithm for finding repetitive patterns in web dataflowMohammad Rostami1, Somayyeh Ehteshami2 ,Fatemeh Yaghoobi3, Farid Saghari4, Samaneh Dezhdar5scopus2015نمايه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
  Proposing a Method to Classify Texts Using Data MiningMohammad Rostami1, Dr. Seyed Saeed Ayat2, Dr. Iman Attarzadeh3, Farid Saghari4دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری2015داراي رتبه علمي پژوهشي
  Automatic Text Classification Using Machine Learning Algorithm of K-Nearest Neighbor (K-NN) and N-Gram IndexingMohammad Rostami1, Hekmatollah Mumivand 2Majlesi Journal of Multimedia Processing2014داراي رتبه علمي پژوهشي
  Designing an Expert system to diagnose and treat ear illnessesمحمد رستمیٰ سمانه دِدارمجله هند2013داراي رتبه علمي پژوهشي
  establishment of a strong mobility and inter thread communication in alchemi grid bedمحمد رستمی، اعظم صالحی، فرید صاغری، مهدیه افشاریکیش2013داراي رتبه علمي پژوهشي
  presentation an effective method for discovering semantic web service in e-commerce based on input, output and post modalitv parameters and the effect of requesting internetMohammad Rostami,Iman Attarzadeh,, Hossein Beigi Harcheganiکیش2013داراي رتبه علمي پژوهشي
  WEB SERVICES INTEROPERATE AS DISTRIBUTED ( SYSTEMS) BASED ON TRUSTMohammad rostami and esmaeil bagherisingapore2011داراي رتبه علمي پژوهشي
  پیش بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه بندي فازي در محیطهاي آموزشیمحمد رستمی 1، سید سعید آیت ، فرید صاغري و فاطمه یعقوبیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1394داراي رتبه علمي پژوهشي
  ارائه روشی جهت بهبود انرژی در مراکز داده ابری با مهاجرت خدمت بر روی سرورهای همکارمحمد رستمی، سید سعید آیت، الهه نشاطتهران1396داراي رتبه علمي ترويجي
  نقد و بررسی عرفان های نوظهور و معیارهای تشخیص عرفان اسلامیمحمدرستمی، جواد استاد محمدی، امین ایمانیاندهاقان91/9/30ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  Provide a way to improve the Energy in the Data Center CloudMohammad Rostami,Saeed Ayat,Elahe Neshatinternational conference on Computer Science and Engineering in February 2017.2017ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  Semantic Web Agents Interoperate as Distributed (Systems) Based on TrustMohammad Rostami,Elahe Neshatinternational conference on Computer Science and Engineering in February 2017.2017ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی جهت شخصی¬سازی صفحات وب با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعیمیترا شکرالهی، محمد رستمی،نسرین قائدیدانشگاه تهران. کنفرانس بین المللی تهران2015ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  بررسی و مقایسه راهکارهای کشف وب سرویسمیترا شکرالهی، محمد رستمی، نسرین قائدیدانشگاه تهران. کنفرانس بین المللی تهران2015ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  The proposed system represents based on groups -based FaithMohammad Rostami#, Mahdiyeh Afshari, Farid Saghari, Samaneh Dezhdar, Fatemeh Yaghoobiکنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک- دانشگاه اصفهان2015ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  A Suitable method for forming virtual trustworthy organizationsMohammad Rostami#, Saeed Afrough*, mojtaba nikrooz#, Tayebeh mombani, Farid Saghariبین المللی مشهد2014ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  شخصی سازی صفحات وب با استفاده از الگوهای حرکتی کاربرانمحمد رستمی ، سمانه دژدار، فاطمه شمسسومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و پردازش داده ها1397ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی جهت زمانبندی سیستم های چند پردازنده ای بلادرنگکبری مطهری پور، محمد رستمیدانشگاه پیام نور1396ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  Proposing Algorithm to Cluster Ad Hoc Networks, Modulating Two Levels of Learning Automaton and Nodes Additive WeightingMohammad Rostami1, Mohammad Reza Forghani2, Maryam Shamaei3, Elahe Neshat4دانشگاه علامه طباطبایی1396ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  A survey of the Multi-query Management Hybrid Algorithms in the Distributed DatabaseMohammad reza Forghani 1, Mohammad Rostami 2 , Ali reza Norouziدانشگاه آزاد مجلسی1396ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه سیستم هوشمند برای تشخیص زودهنگام بیماری ROP در نوزادانمحمد رستمی 1، محمدرضا فرقانی 2، الهه نشاطتهران1395ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی موثر جهت افزایش دقت کشف وبسرویس در شبکههای اجتماعی تخصصیمحمد رستمی، محسن صافی، الهه نشاطکنفرانس ملی دانش و فناوری1395ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی جهت برقراری قابلیت حسابرسی عمومی و پویایی داده در سیستم ذخیره‌سازی محاسبات ابریمحمد رستمی1، اکرم صالحی2، امیرحسین بهاریه یزدی3، سمانه دژدار4، وحید ابراهیمی5اصفهان1394ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه سیستم توصیه‌گر مبتنی بر کاوش استفاده از وب در دو فاز برخط و برون¬خطمحمد رستمی1، طیبه ممبینی2، فاطمه خزائلی3، آزاده قادری4، محمد خدایی5، حسین نادری6پیام نور اصفهان1393ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی جهت بهبود کشف وب سرویس به صورت توزیع شده با استفاده از روش¬های نظیر به نظیرمحمد رستمی1، سمیه احتشامی2، حسین هادی¬پور3، جواد فرقانی4 ، سعید یوسفی5، سیروس شیاسی6پیام نور اصفهان1393ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشي جهت كشف وب سرويس با استفاده از آنتولوژي در وب معناييمحمد رستمي1، شقايق ثامري2، سعیده قائدی3 ، رامینا راشدیان 4پیام نور اصفهان1393ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی جهت پیمانه¬ای کردن آنتولوژی¬های بزرگ در وب معنایی با استفاده از الگوریتم کروسکال جهت استفاده مجددمحمد رستمی1، الهام مری2، پروین امینی3، مژگان بهارلویی4، هاجر مرتضوی5پیام نور اصفهان1393ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  متحد کردن گواهینامه¬های اعتماد بین وب سرویس هامحمدرستمی¬ نجف آبادی1شهر مجلسی1391ارائه سخنرانی در همايش/ سمينار/ كنگره
  تحلیل و ارزیابی معماری نرم افزار مبتنی بر SAAMCSمحمد رستمی، دکتر عبدالحمید فطانت، علی برجیاندورودخرداد 91ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه مدلی معماری سازمانی فازی با استفاده از نمودارهای FUZZY UMLمحمد رستمی، فرید صاغری،مرضیه محمدی، اعظم صالحی، محمد رضا پورخانیتاکستان قزوین92/2/5ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  مدل سازی خط انتقال هوایی در حوزه لاپلاس برای شبیه سازی پدیده تخلیه بازگشتیمحمد رستمی، محمد رضا پورخانی، فاطمه یعقوبی، اعظم صالحیتاکستان قزوین92/2/5ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی جهت نگاشت پایگاه داده رابطه ای به آنتولوژی در وب معناییمحمد رستمی، محمد رضا پورخانی، فاطمه یعقوبی، اعظم صالحیتاکستان قزوین92/2/5ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی جهت شخصی سازی صفحات وب با استفاده از شبکه عصبیمحمد رستمی، مهدیه افشاری، مرضیه محمدی، فرید صاغری، فاطمه یعقوبیتاکستان قزوین92/2/5ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  مدل پیشنهادی برای متعارف سازی نتیجه کشف سرویس های وب با استفاده از پارامترهای ایستا و پویامحمد رستمی،فرید صاغری، مهدیه افشاریبوشهر92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه مدلی جهت انتخاب هماهنگ کننده مبتنی بر کاهش تعداد پیام های ارسالی در سیستم های توزیع شدهمحمد رستمی، مجتبی نیک روزبوشهر92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  مدل طراحی مفهومی از FUXXY XML با استفاده از مدل FUZZY UMLمحمد رستمی، مجتبی نیک روز، مرضیه محمدی، فرید صاغریبوشهر92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  mapping fuzzy EER model to fuzzy relational schemaمحمد رستمی ، محمد رضا پورخانیبوشهر92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  نگاشت دو طرفه بین پایگاه داده های شی گرا و XMLمحمد رستمی، فرید صاغری، مجتبی نیک روز، مهدیه افشاریخورموج92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  مدل سازی تاکتیک برنامه نویسی چندنسخه ای با استفاده از جنبه گراییمحمد رستمی، مرضیه محمدی، فاطمه یعقوبی، مهدیه افشاریخورموج92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه مدلی جهت ارزیابی کارایی و قابلیت اطمینان در سطح معماری نرم افزارمحمد رستمی، مجتبی نیک روزخورموج92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  مقایسه دو روش ارزیابی معماری نرم افزار SAAMو ATAMمحمد رستمی، فاطمه یعقوبی، فرید صاغریخورموج92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  بررسی امنیت در تبادل پیام بین وب سرویس هامحمد رستمی، فرید صاغریخورموج92/2/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  تاثیر نماز در پیشگیری از آسیب های روانیمحمدرستمی، جواد استاد محمدیبندر گز91/7/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  عوامل موثر در جذب جوانان به نمازمحمدرستمی، جواد استاد محمدی، سمانه دژداربندر گز91/7/23ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  روشی پویا و توزیع شده برای ترکیب خودکار وب سرویس ها با استفاده از الگوریتم های جستجوی آگاهانهمحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزی، مهدیه افشاریخمین91/3/4ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه روشی با ایجاد سیستم پویا و توزیع شده برای کشف بدافزارهامحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزی، مهدیه افشاریخمین91/3/4ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه پروتکلی جهت تضمین قابلیت اطمینان پیام بین وب سرویس هامحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزی، سمانه دژدارخمین91/3/4ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  تجارت الکترونیک در بانکداری الکترونیک بر اسا فناوری RFIDوNFCمحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزی، مهدیه افشاریخمین91/3/4ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  بررسی داده کاوی توزیع شده با استفاده از عامل های داده کاو(متحرک)محمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزی، مهدیه افشاریمسجد سلیمان91/2/13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  بررسی و ارزیابی سرویس های وب در معماریمحمد رستمی، سمانه دژدارمسجد سلیمان91/2/13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  آنتولوژِی OWL-S برای وب سرویس ها در وب معناییمحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزیمسجد سلیمان91/2/13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  چارچوبی برای بازیافت مقدار مفقود شده در مجموعه های داده مربوطمحمد رستمی ، اعظم صالحینجف آباد اصفهان91/12/1ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  همکاری سرویس های وب به صورت توزیع شده بر پایه اعتمادمحمد رستمی ، دکتر بیتا شادگارابهر90/9/24ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  متحد کردن گواهینامه های اعتماد بین وب سرویس هامحمد رستمیشهر مجلسی90/9/22ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  معماری پیشنهادی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مقاوم در برابر نفوذمحمد رستمی، مهدیه افشاریبندر ماهشهر90/12/18ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان سینه در زنانمحمد رستمی، دکتر مهدی صادق زادهبندر ماهشهر90/12/18ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان سینه در زنانمحمد رستمی، دکتر مهدی صادق زادهبندر ماهشهر90/12/18ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  همکاری وب سرویس ها به صورت توزیع شدهمحمدرستمیدانشگاه آزاد اسلامی واحدمیمه15/12/89ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  وب معنایی در معماری نرم افزارمحمد رستمی، دکتر عبدالمجید فطانت، عمار میرفخرایی، نداصلاحیانکرمان1391ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  الگوریتم تولید داده مصنوعی با استفاده از روش کوچکترین مربعات برای ارتقای عملکرد یادگیرندهمحمد رستمی، سمانه دژدار، اعظم صالحی، فرید صاغریلاهیجان1391ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  ارائه الگوریتم توازن بار جدید در محاسبات موازیمحمدرستمی1، سمیه احتشامی2، فرید صاغری3، مهدیه افشاری4و مریم مختاری 5لاهیجان1391ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  designing an expert system to identify blood infectous diseaseمحمد رستمی، مهدیه افشاری، فرید صاغریلاهیجان1391ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
  طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان معدهمحمد رستمی،دکتر مهدی صادق زاده، علی برجیاندورودخرداد 91ساير نشريات
  ارائه روشی جهت احراز هویت با استفاده از تصاویر شبکیهمحمد رستمی، فرید صاغری،مجتبی نیک روزتاکستان قزوین92/2/5ساير نشريات
  ارائه روشی جهت کشف قوانین وابستگی و مجموعه های پرتکرار با استفاده از تبدیل پایگاه داده در سیستم های توزیع شدهمحمد رستمی، فرید صاغری،مهدیه افشاری، مرضیه محمدیتاکستان قزوین92/2/5ساير نشريات
  پیمانه ای کردن آنتولوژی در وب معناییمحمد رستمی،اعظم صالحی، فرید صاغری، مجتبی نیک روز، مهدیه افشاریمشهد91/8/17ساير نشريات
  ارائه الگوریتم توازن بار جدید در محاسبات موازیمحمد رستمی، فرید صاغری، سمانه دژدارمشهد91/8/17ساير نشريات
  پشتیبانی داده کاوی برای شناسایی و جلوگیری از نفوذمحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزیگناباد91/6/7ساير نشريات
  طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان چشممحمد رستمی، دکتر مهدی صادق زاده، مهدیه افشاریگناباد91/6/7ساير نشريات
  رمزنگاری تصویر با استفاده از توابع آشوب استانداردمحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزیگناباد91/6/7ساير نشريات
  داده کاوی با سرویس های وب با استفاده از وب معناییمحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزیگناباد91/6/7ساير نشريات
  الگوریتم بهبود یافته آنتولوژی با توجه به نقشه برداری در وب معناییمحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزی، سمانه دژدارگناباد91/6/7ساير نشريات
  ارائه روشی برای الگوریتم لودبالانسینگ پویا در سیستم های کامپیوتری توزیع شدهمحمد رستمی، مجتبی نیک روزگناباد91/6/7ساير نشريات
  A Combined Method for Learning Group Behavior through Observation in Multi-agents System of Semantic WebMohammad rostami1, mahdiyeh afshari, mojtaba nikrooz, fatemeh yaghobi, marziyeh mohammadi, farid saghari.مشهد2014ساير نشريات
  Modeling and implementation of satisfactory model for electronic commerce with an emphasis on emotional Satisfaction SurveyMohammad Rostami#, Hekmatollah Mumivand*, Rasoul Seidipiri#, Fatemeh Yaghoobi, Saeed Afroughبین المللی مشهد2014ساير نشريات
  Semantic Web Agents Interoperate as Distributed (systems) Based on TrustMohammad rostami1, azam salehi, mojtaba nikrooz, fatemeh yaghobi, marziyehmohammadi, farid saghari.بین المللی مشهد2014ساير نشريات
  کشف وب سرویس معنایی با استفاده از ورودی¬ها¬، خروجی¬ها¬، پیش شرط¬ها و اثرها(IOPE)1Mohammad Rostami, 2Iman Attarzadeh, 3Hossein Beigi Harcheganiتهران2014ساير نشريات
  Proposing an Effective Approach Based on Input-Output, Pre-condition and Requested Service Parameters, for Detecting Semantic Web Services1Mohammad Rostami, 2Iman Attarzadeh, 3Hossein Beigi Harcheganiتهران2014ساير نشريات
  ارائه مدل خوشه بندی موجودیت ها در داده های پیوندیمحمد رستمی، فاطمه یعقوبی، مرضیه محمدی، اعظم صالحی،...تهران2014ساير نشريات
  بازیابی آنتولوژی و چهارچوبی برای تغییرات ردیابی با استفاده از نرم افزار protegeمحمد رستمی، فرید صاغری، مرضیه محمدی، ...تهران2014ساير نشريات
  تشخیص و معرفی نرم افزار مخرب و مبهم سازی کدهامحمد رستمی، فاطمه یعقوبی، مرضیه محمدی، فرید صاغری،...تهران2014ساير نشريات
  تشخیص حملات ddos با استفاده از داده کاویمحمد رستمی، سمانه دژدار، مرضیه محمدی،...تهران2014ساير نشريات
  طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبکمحمد رستمی، مرضیه محمدی، سمانه دژدار،....تهران2014ساير نشريات
  Establishment of a Strong Mobility and Inter Thread Communication in Alchemi Grid BedMohammad rostami, Frid Saghari, Ali Borjian, Azam Salehi, Mahdiyeh AfshariIEEE XPLORE2013ساير نشريات
  Cooperating the web services as distributed to create a Non-Repudiation serviceMohammad rostami,Esmaeil bagheri,Maryam lotfichina2011ساير نشريات
  Designing expert system to diagnose and suggest about esophagus cancer treatment methodmohammad rostami, mehdi sadeghzadehthailand2011ساير نشريات
  The proposed model for allocating service in cloud computingMohammad Rostami,farid saghari,Fatemeh yaghoobi,Mojtaba Nikroozتهران1392ساير نشريات
  افتخارات (جشنواره‌ها/ مسابقات/ المپيادهاي علمي معتبر):
  نام جشنواره/ مسابقه/ المپيادسال برگزاريرتبهنوع پژوهش
  دبیر اجرایی دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور1394اجراییكاربردي
  مسابقه قرآن1393دومكاربردي
  مسابقه رباتیک استان1393اولابتكار
  مسابقات پژوهشگر برتر آموزشکده های سما دانشگاه های آزاد استان1393برترنوآوري
  دبیر اجرایی کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان 1393برترتوسعه‌اي
  جشنواره استانی حرکت - استاد مشاور برگزیده1393برترابتكار
  جشنواره ملی حرکت پیام نور- استاد مشاور برگزیده1393برترابتكار
  داور همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان اصفهان1393برترتوسعه‌اي
  مسابقه ترتیل قرآن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران1392دومبنيادي
  عضو برتر پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان1392اولتوسعه‌اي
  دانشجوی برتر پژوهشی سال 921392برترتوسعه‌اي
  مسابقه وبلاگ نویسی امر به معروف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران اصفهان1392اولكاربردي
  مسابقه وبلاگ نویسی انتخابات در اصفهان برای استانداری1392ممتازكاربردي
  مسابقه طراحی پوستر به مناسبت ایام الله دهه فجر1392اولبنيادي
  مسابقات قرآن در بین اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد1391ممتازكاربردي
  مسابقه مقاله نویسی علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی اهواز1391اولكاربردي
  دانشجوی برتر پژوهشی سال 911391برترنوآوري
  دانشجوی برتر پژوهشی سال 901390برترتوسعه‌اي
  دانشجوی برتر پژوهشی سال 891389برترتوسعه‌اي
  مسابقه علمی آموزشکده امام علی یزد1380اولبنيادي
  پروژه‌هاي پژوهشي:
  عنوان پروژهنوع همكاريكارفرمامرجع تائيد کنندهسال
  ثبت ایده-فضای مجازی صوتی در شبکه اجتماعی face bookهمكاررسانه های دیجیتالکنفرانس بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات2013
  همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان اصفهانمجريپیام نور استانستاد تهران1393
  برنامه نویسی پزشک خانوادهمجريکلینیککلینیک ویلا شهر1392
  تأليفات:
  نام كتابنويسندگاننوع كتابمشخصات کتابزمينه تخصصيناشرسال انتشار
  نظریه زبان ها و ماشین هامحمد رستمی، الهه نشاطتاليفآموزشينرم افزار - کامپیوتر-ناقوس تهران1397
  وب سرویس-مفاهیم، تکنیک هامحمد رستمی، فرید صاغری، فاطمه یعقوبیتاليفعلمي تخصصيکامپیوترانتشارات دانش پژوهان برین استان اصفهان1393
  کتاب مجموعه مقالات همایش ملی. شابک 6-0150-14-964-978دکتر آیت، محمد رستمیگردآوريعلمي تخصصيویراستاردانشگاه پیام نور استان اصفهان1393
  اختراعات/ اكتشافات:
  عنوان اختراع يا كشفنام مخترعينمرجع ثبت کنندهمرجع تائيد علميتاريخ ثبت
  صفحات نورانی در تاریکیمحمد رستمی، دکتر لادن مال عزیزیدر حال بررسی و ثبتدر حال بررسی و ثبتدر حال برر
  تعداد افراد آن لاين: 7   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14616458