شنبه 5 تير 1395
   
 
«عباد الله زنوا انفسكم من قبل ان توزنوا، و حاسبوا ها من قبل ان تحاسبوا» بندگان خدا,خود را آزمايش و امتحان كنيد قبل از اينكه شما را آزمايش و امتحان كنند و به حساب خود برسيد قبل از اينكه به حساب شما برسند. امام علی (ع)


به نام خداوند جان و  خرد

علم وايمان گر نمودي توأمان       عشق و عرفان در وجودت شد عيان

نور حق گر بر دل و جانت فتاد    شد درخشان چهره ات در دو جهان

 

آري براي خوشبختي و زندگي سالم بايستي با توأم نمودن علم و ايمان، راه و روش ديناميك سازنده و مؤثر را در جهت رسيدن به قله زيني ( (spمورد توجه قرار داد. به عبارت ديگر شناخت راه مستقيم كه همانا عشق به محبوب ازلي و ابدي است مي تواند چراغ راه انسان هاي خود شناخته و الگو شدن قرار گيرد. البته حركت موفق در اين مسير تنها به مدد شناخت نقشه راه و آگاهي كامل از فراز و نشيب ها و نيروهاي بازدارنده و تسريع كننده امكان پذير مي باشد. مسلماً در مسير عبور از دره ها و تپه ها نقاط تعيين كننده و قله ها كه مي توان آنها را نقاط زيني ناميد، وجود دارد، در اين مسير تقاطع ها و نگراني ها، توأم با آرامش و حركت مناسب مسير است و در صورت آگاهي كامل از راهكارهاي كنترل بازدارنده ها و تسريع كننده هاي حركت مي توان اميد توأم با تدبير رفيق راه انسان گردد. مسلماً در اينصورت انوار معشوق حقيقي چراغ نورافكني در تاريكي هاي تنهائي انسان خداجوي پديد مي آورد.

فرازي از كتاب "راز خوشبختي" دكتر كريم زارع (1)

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------

آشنايي با باشگاه پژوهشگران جوان

-----------------------------------------------------------------------------------------------


آخرين خبرنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 ورود به سيستم
 
شناسه كاربري: 
كلمه عبور: 
شناسه و يا رمز خود را فراموش كرده‌ام
 
 اخبار و رويدادها
دكتر كريم زارع در همایش نخبگان واحد لارستان عنوان كرد: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آغاز حرکتی مردمی و علمی برای تجدید تمدن اسلامی است
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ايلخچي
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد فیروزکوه
اخبار باشگاه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قائمشهر
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد سوسنگرد
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قزوين
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رودهن
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران مرکزی
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اروميه
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد همدان
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوکان
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رباط کریم
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ایلام
آرشيو اخبار
 
http://journal.bpj.ir
http://www.iau.ir/
http://www.aiau.ir/Pages/default.aspx
تعداد افراد آن لاين: 54   تعداد بازديدكنندگان سايت: 9654430